ข่าวรับสมัครนักศึกษา

divider

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน TCAS 67 รอบ 2 โควตา (Quota)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิ์สอบข้อเขียน TCAS 67 รอบ 2 โควตา (Quota) [คลิก…

เตรียมตัวให้พร้อม TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota) คณะไอทีลาดกระบัง

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับ TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota) ของคณะไอทีลาดกระบัง น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อ ป.ตรี ทางด้านไอที เตรียมตัวกันให้พร้อมน๊า . TC…

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) 1/25667

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคเรียน…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 67 [รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน] คณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 67 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (P…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 67 [รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 67 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portf…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและทุนอุดหนุนการศึกษา 2/2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและทุนอุดหนุนการศึ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและทุนอุดหนุนการศึกษา 2/2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและทุน…

รับสมัครทุนแรกเข้า ป.ตรี ไอทีลาดกระบัง 2567

เปิดรับสมัครแล้ว!!! สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ไอทีลาดกระบัง) สามา…