ข่าวรับสมัครนักศึกษา

divider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) คณะไอทีลาดกระบัง 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต (โท-เอก) ประจำภาคเรี…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ ระดับบัณฑิต (โท-เอก) 1/2563

📢 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ในระดับบัณฑิต (โท-เอก) ประจ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนระดับบัณฑิต 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการรับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบั…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตฯ 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภ…

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับ TCAS 63 รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รอบท…

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบ 4 (Admission)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รอบท…

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 63 รอบ 2 (โควตา) ของคณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House - TCAS 63 รอบ 2 (โควตา) คลิกเพ…

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรีระดับบัณฑิต (โท-เอก) 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญา…

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อ ป.โท ในโครงการแววนวัตกร (4+1)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญตรีทุกคณะในรั้ว สจล. สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท …

📢 คณะไอทีลาดกระบังเลื่อนประกาศรายชื่อ Clearing House TCAS 63 รอบ 2 (โควตา)

จากประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 ใหม่ทั้งหมด ซึ่…