ข่าวการอบรม

divider

เปิดอบรม Deep Learning for Beginners: Image and Video Processing

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโครงการอบรมในหัวข้อ “การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับผู้เริ่มต้นในการประมวลผ…

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น” รุ่นที่ 7 (ฟรี)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น” (Introduction to ET Robot Programming) รุ่นที่ 7 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี …

เตรียมตัวให้พร้อม TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota) คณะไอทีลาดกระบัง

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับ TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota) ของคณะไอทีลาดกระบัง น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อ ป.ตรี ทางด้านไอที เตรียมตัวกันให้พร้อมน๊า . TC…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 67 [รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน] คณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 67 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (P…

เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรม Credit Bank ทางด้าน AI & Deep Learning 2/2566

เริ่มต้นเปิดรับสมัครแล้ว สำหรับโครงการหลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (Artifici…

อบรมฟรี “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น”

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมโครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น (Introduction to …

เปิดรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรม Credit Bank ทางด้าน AI & Deep Learning ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมแบบส…

เปิดประสบการณ์โปรแกรมหุ่นยนต์อีที สำหรับนักเรียน ม.ปลาย กันแบบฟรีๆ

กลับมาอีกครั้ง กับโครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น รุ่นที่ 5 (Introduction to ET Robot Programming with Python #5)” ที่จัดโดยคณะ…