ข่าวการอบรม

divider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 67 [รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน] คณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 67 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (P…

เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรม Credit Bank ทางด้าน AI & Deep Learning 2/2566

เริ่มต้นเปิดรับสมัครแล้ว สำหรับโครงการหลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (Artifici…

อบรมฟรี “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น”

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมโครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น (Introduction to …

เปิดรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรม Credit Bank ทางด้าน AI & Deep Learning ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมแบบส…

เปิดประสบการณ์โปรแกรมหุ่นยนต์อีที สำหรับนักเรียน ม.ปลาย กันแบบฟรีๆ

กลับมาอีกครั้ง กับโครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น รุ่นที่ 5 (Introduction to ET Robot Programming with Python #5)” ที่จัดโดยคณะ…

โครงการอบรม CCNA สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สอนรุ่นที่ 17

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม CCNA สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 17 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเ…

รับสมัครเข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตรตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัลเพื่อข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลโทร. 08 9699 7880 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบ…

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรม Credit Bank ด้าน AI & Deep Learning ประจำปี 2565

กลับมาอีกครั้งกับการรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ในทางด้านเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (A…