ข่าวการอบรม

divider

Excel เพื่อพิชิตธุรกิจ (Excel for Business Success)

Excel โปรมแกรมพื้นฐานอันชาญฉลาด ที่จะนำพาธุรกิจคุณไปสู่ความสำเร็จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโคร…

รับสมัครเข้าร่วม Workshop การคิดเชิงคำนวณ สำหรับครู รุ่น 3

กลับมาแล้วกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทางด้านการคิดเชิงคำนวณ สำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ 3 ที่ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลย…

อบรม ET Robot รุ่นที่ 4

กระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการพิเศษ “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น” (Introduction to ET Robot Programming with Java) รุ่…

ไอทีลาดกระบังใจดี..อบรมภาษาไพธอนฟรีให้ครู ม.ปลาย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมฟรี.. ในหลักสูตร “ภาษาไพธอน (Python) สำหรับวิทยาการข้อมูล” ให้กับ…

อมรมฟรี ET ROBOT with JAVA รุ่น 4

เปิดรับสมัครแล้ว..!!! กับโครงการอบรม "การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น รุ่น 4 (ET Robot Programing with Java)" อบรมฟรี ที่จัดขึ้นโดยค…

โครงการอบรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงคำนวณสำหรับครูผู้สอน” รุ่นที่ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบิติการการคิดเชิงคำนวณให้กับคุณครูในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือด้านการคิดเชิงคำนวณ

หลักสูตร IoT Fundamentals Workshop สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 1

หลักการ ในฐานะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นหนึ่งในสมาชิก ในโครงการเครือข…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Scratch เพื่อสนับสนุนการสอนการคิดเชิงคำนวณ” สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับค…