ข่าวการอบรม

divider

เปิดรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรม Credit Bank ทางด้าน AI & Deep Learning ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมแบบส…

เปิดประสบการณ์โปรแกรมหุ่นยนต์อีที สำหรับนักเรียน ม.ปลาย กันแบบฟรีๆ

กลับมาอีกครั้ง กับโครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น รุ่นที่ 5 (Introduction to ET Robot Programming with Python #5)” ที่จัดโดยคณะ…

โครงการอบรม CCNA สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สอนรุ่นที่ 17

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม CCNA สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 17 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเ…

รับสมัครเข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตรตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัลเพื่อข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลโทร. 08 9699 7880 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบ…

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรม Credit Bank ด้าน AI & Deep Learning ประจำปี 2565

กลับมาอีกครั้งกับการรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ในทางด้านเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (A…

คณะไอทีลาดกระบังจับมือ AiAT จัดโครงการอบรมสะสมหน่วยกิต ทางด้าน AI & Deep Learning รุ่นที่ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จัดโครงการหลักสูตรอบรมสะสมหน่วยกิต ทา…

คณะไอทีลาดกระบัง จัดอบรมฟรี พื้นฐานทางด้าน Data Science and Machine Learning

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิ…

หลักสูตรอบรมสะสมหน่วยกิต “Big Data Analysis and Tools” (ออนไลน์)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “เครื่องมือและก…