เตรียมตัวให้พร้อม TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota) คณะไอทีลาดกระบัง

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับ TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota) ของคณะไอทีลาดกระบัง น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อ ป.ตรี ทางด้านไอที เตรียมตัวกันให้พร้อมน๊า
.
TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota) ของคณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัครใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
.
📌เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567
.
สำหรับโควตาที่เปิดรับมีหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่
☑️โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล จังหวัดในภาคตะวันออก และจังหวัดในภาคกลาง
☑️โควตาโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ (MOU)
☑️โควตาโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ (MOU) และมีความสามารถด้าน AI หรือวิทยาการคำนวณ
☑️โควตานักเรียนโอลิมปิกวิชาการ
☑️โควตาผู้มีความรู้หรือความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
☑️โควตาการรับประเภทนักศึกษาพิการ
.
👉คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
.
📞สอบถามข้อมูล โทร. 0 2723 4942 หรือ 086 904 1119 (ในวันและเวลาราชการ)
#ไอทีลาดกระบัง #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #kmitlfight #TCAS67