ข่าวและกิจกรรม

divider

📢 เปิดรับสมัครแล้ว!!! TCAS 66 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน [Portfolio] ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS 66 รอบ …

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม…

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 2565

📢 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม…

เปิดประสบการณ์โปรแกรมหุ่นยนต์อีที สำหรับนักเรียน ม.ปลาย กันแบบฟรีๆ

กลับมาอีกครั้ง กับโครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น รุ่นที่ 5 (Introduction to ET Robot Programming with Python #5)” ที่จัดโดยคณะ…

เปิดอบรมฟรี!!! “โปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยบล็อคโค้ด” สำหรับนักเรียน ม.ต้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการอบรมฟรี…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำภาคเรียนที่ 1/…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนฯ และโครงการแววนวัตกร 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษา และโครงการแววนวัตกร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโน…