ข่าวและกิจกรรม

divider

เปิดอบรม Deep Learning for Beginners: Image and Video Processing

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโครงการอบรมในหัวข้อ “การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับผู้เริ่มต้นในการประมวลผ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและทุนฯ 1/2567

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและทุนอุดหนุนการศึกษา ภาคเรียน 1/2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี…

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

TCAS67 รอบ 3: Admission คณะไอทีลาดกระบัง

น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อ ป.ตรี ทางด้านไอที เชิญทางนี้เลย TCAS67 รอบ 3 แอดมิชชั่น (Admission) คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดรับสมัครระหว…

Byenior 2024 : Back to School Party

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ร่วมงาน Byenior 2024 : Back to School Party ในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2567…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาต่อ TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษา…

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น” รุ่นที่ 7 (ฟรี)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น” (Introduction to ET Robot Programming) รุ่นที่ 7 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี …

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน TCAS 67 รอบ 2 โควตา (Quota)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิ์สอบข้อเขียน TCAS 67 รอบ 2 โควตา (Quota) [คลิก…

เตรียมตัวให้พร้อม TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota) คณะไอทีลาดกระบัง

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับ TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota) ของคณะไอทีลาดกระบัง น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อ ป.ตรี ทางด้านไอที เตรียมตัวกันให้พร้อมน๊า . TC…