ข่าวและกิจกรรม

divider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการแววนวัตกร ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบ 2)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับเข้สศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562 ในว…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่ง &nb…

3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัลระดับดี จากงาน Thailand Research Expo 2019

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสาย…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ป.ตรี ประเภทนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น 1/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเ…

เปิดรับสมัคร นศ.คณะฯ รับทุนผลงานวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดรับนักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะ ประเภททุนผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจะเ…

อมรมฟรี ET ROBOT with JAVA รุ่น 4

เปิดรับสมัครแล้ว..!!! กับโครงการอบรม "การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น รุ่น 4 (ET Robot Programing with Java)" อบรมฟรี ที่จัดขึ้นโดยค…

เปิดรับรอบ 2 ป.โท โครงการแววนวัตกร [4+1] 1/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ในโครงการแววนวัตกร ประจำภ…

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ โท-เอก 1/2562 [รอบที่ 2]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคเรี…