ข่าวและกิจกรรม

divider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำภาคเรียนที่ 1/…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนฯ และโครงการแววนวัตกร 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษา และโครงการแววนวัตกร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโน…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing house : TCAS65 รอบ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 65 รอบ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TC…

โค้งสุดท้าย TCAS65 รอบ 4 รับตรงอิสระ คณะไอทีลาดกระบัง

รอบสุดท้ายแล้วสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS65 รอบ 4 : Dire…

โครงการอบรม CCNA สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สอนรุ่นที่ 17

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม CCNA สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 17 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเ…

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

รายละเอียด TCAS 65 รอบ 3 (Admission) คณะไอทีลาดกระบัง

รายละเอียดและคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS 65 …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing house : TCAS65 รอบ 2 (ทุกหลักสูตร)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี …

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS65 รอบ 2 สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS65 รอบ…