ข่าวและกิจกรรม

divider

ประกาศ Clearing House TCAS รอบ 1 [Portfolio] คณะไอทีลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบที่ …

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรเทคโนโลย…

ประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 : Portfolio คณะไอทีลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรเทคโนโลยี…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 : Portfolio คณะไอทีลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาต…

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครทุนรับเข้า ป.ตรี รอบที่ 2 และ 3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครทุนรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบท…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ป…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรเทคโนโลยี…