ข่าวและกิจกรรม

divider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) คณะไอทีลาดกระบัง 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต (โท-เอก) ประจำภาคเรี…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ ระดับบัณฑิต (โท-เอก) 1/2563

📢 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ในระดับบัณฑิต (โท-เอก) ประจ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนระดับบัณฑิต 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการรับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบั…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตฯ 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภ…

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับ TCAS 63 รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รอบท…

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบ 4 (Admission)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รอบท…

📢 คณะไอทีลาดกระบัง ประกาศขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 ประกอบกับมาต…

4 ช่องทางร้องเรียนการทุจริต – คณะไอทีลาดกระบัง

ต่อต้านทุจริต เพื่อประเทศไทยที่ใสสะอาด ..คณะไอทีลาดกระบังร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พบเห็นผู้ทำการทุจริตในคณะ..อย่างนิ่งเฉย ร่วมกันเป็นหู…

คณะไอทีลาดกระบังรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ เปิดร…

คณะไอทีลาดกระบังต่อต้านการทุจริต

“ทุจริตสินบน มีความผิด ต้องรับโทษทางวินัย” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กร …