หลักสูตรอบรม Credit Bank ทางด้าน AI & Deep Learning 1/2567

เริ่มต้นเปิดรับสมัครแล้ว สำหรับโครงการหลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (Artificial Intelligence and Deep Learning)  เปิดรับประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เพื่อ Upskill และ Reskill ให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้ทันยุคสมัย

.

✅ โดยเปิดทั้งหมด 4 คอร์สหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. Element of Artificial Intelligence
  2. Data Science Fundamentals
  3. Python Programming for Data Science and Machine Learning
  4. Neural Networks and Deep Learning

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2567

[คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร]

สอบถามข้อมูล โทร. (คุณนุชรี) 0 2723 4927 หรือ 089 699 7880