บล็อก

divider

ReXamHome : โปรแกรมบันทึกหน้าจอการทำข้อสอบจากที่บ้าน

แนะนำโปรแกรม ReXamHome เพื่อการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมภาพและเสียงจากกล้องที่ติดกับคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ตรวจตราการทำข้อสอบจากที่บ้าน (เ…