รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

divider

ขยายเวลารับสมัครทุนแรกเข้า ป.ตรี ไอทีลาดกระบัง 2567

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. (ไอทีลาดกระบัง) ขยายเวลาเปิดรับสมัครยื่นขอทุนแรกเข้า สำหรับน้องๆ TCAS67 ที่ผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะ แล…

TCAS67 รอบ 3: Admission คณะไอทีลาดกระบัง

น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อ ป.ตรี ทางด้านไอที เชิญทางนี้เลย TCAS67 รอบ 3 แอดมิชชั่น (Admission) คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดรับสมัครระหว…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาต่อ TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษา…

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน TCAS 67 รอบ 2 โควตา (Quota)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิ์สอบข้อเขียน TCAS 67 รอบ 2 โควตา (Quota) [คลิก…

เตรียมตัวให้พร้อม TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota) คณะไอทีลาดกระบัง

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับ TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota) ของคณะไอทีลาดกระบัง น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อ ป.ตรี ทางด้านไอที เตรียมตัวกันให้พร้อมน๊า . TC…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 67 [รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 67 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portf…

รับสมัครทุนแรกเข้า ป.ตรี ไอทีลาดกระบัง 2567

เปิดรับสมัครแล้ว!!! สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ไอทีลาดกระบัง) สามา…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS66 รอบ 4 รับตรงอิสระ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร…