รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

divider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House คณะไอทีลาดกระบัง

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House คณะไอทีลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื…

📢 เลื่อน!!! ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCASS66 รอบ 1 Portfolio และ รอบ 1 Direct Admission นานาชาติ 2566

เลื่อน!!! ..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCASS66 รอบ 1 Portfolio และ รอบ 1 Direct Admission นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ของคณะไอทีล…

📢 เปิดรับสมัครแล้ว!!! TCAS 66 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน [Portfolio] ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS 66 รอบ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing house : TCAS65 รอบ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 65 รอบ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TC…

โค้งสุดท้าย TCAS65 รอบ 4 รับตรงอิสระ คณะไอทีลาดกระบัง

รอบสุดท้ายแล้วสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS65 รอบ 4 : Dire…

รายละเอียด TCAS 65 รอบ 3 (Admission) คณะไอทีลาดกระบัง

รายละเอียดและคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS 65 …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing house : TCAS65 รอบ 2 (ทุกหลักสูตร)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี …

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS65 รอบ 2 สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS65 รอบ…

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS 65 รอบ 2 โควตา (Quota)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS 65 รอบ 2 โควตา (Quota) และกา…