รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

divider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับเข้สศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562 ในว…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ป.ตรี ประเภทนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น 1/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเ…

ไอทีลาดกระบัง เปิดรับ TCAS 62 รอบ 4 [Admission]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS 62 รอบ 4 : A…

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบ 2 : โควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบ 2 : โควตา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม…

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 62 รอบ 2 : โควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS 62 รอบ 2 : โควตา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบโคว…

ขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โควตา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแจ้งขยายเวลาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึก…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ความถนัดทางวิชาชีพ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ TCAS รอบ 2 : โควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบโควตา รอบที่ 2 คลิกดูรายชื่อ สอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพทางเท…

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 2 : การรับแบบโควตา โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และ โรงเรียนเครือข่าย MOU ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการนักเรียนที่มีผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล,โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / นักเรียนโ…