รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

divider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing house : TCAS65 รอบ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 65 รอบ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TC…

โค้งสุดท้าย TCAS65 รอบ 4 รับตรงอิสระ คณะไอทีลาดกระบัง

รอบสุดท้ายแล้วสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS65 รอบ 4 : Dire…

รายละเอียด TCAS 65 รอบ 3 (Admission) คณะไอทีลาดกระบัง

รายละเอียดและคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS 65 …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing house : TCAS65 รอบ 2 (ทุกหลักสูตร)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี …

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS65 รอบ 2 สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS65 รอบ…

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS 65 รอบ 2 โควตา (Quota)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS 65 รอบ 2 โควตา (Quota) และกา…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 65 รอบ 1 [Portfolio]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House TCAS65 รอบ 1 …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 65 รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS 65 ร…

เปิดรับสมัครทุนแรกเข้า ป.ตรี คณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องที่สนใจเข้าศึกษาต่อกับทางคณะ ด้วยการรับเปิด…