รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

divider

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับ TCAS 63 รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รอบท…

📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบ 4 (Admission)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รอบท…

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 63 รอบ 2 (โควตา) ของคณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House - TCAS 63 รอบ 2 (โควตา) คลิกเพ…

📢 คณะไอทีลาดกระบังเลื่อนประกาศรายชื่อ Clearing House TCAS 63 รอบ 2 (โควตา)

จากประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 ใหม่ทั้งหมด ซึ่…

📢 TCAS 63 รอบ 2 (โควตา) คณะไอทีลาดกระบัง ยกเลิกสอบสัมภาษณ์ พิจารณาคะแนนสอบข้อเขียนอย่างเดียว

เนื่องจากสถานการณ์โควิท -19 ทางคณะไอทีลาดกระบัง ขอแจ้งมายังน้องๆ ที่สอบ TCAS 63 รอบ 2 (โควตา) ทางคณะฯ จะงดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 เมษายน 25…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 [โควตา: Quota] 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์​สอบ​ข้อเขียน​ TCAS รอบ 2 [โควตา: Quota] ประจำ…

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบ 2 (โควตา)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 .. TCAS 63 ร…

ประกาศ Clearing House TCAS รอบ 1 [Portfolio] คณะไอทีลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบที่ …

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรเทคโนโลย…

ประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 : Portfolio คณะไอทีลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอ…