TCAS67 รอบ 3: Admission คณะไอทีลาดกระบัง

น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อ ป.ตรี ทางด้านไอที เชิญทางนี้เลย TCAS67 รอบ 3 แอดมิชชั่น (Admission) คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

[คลิกเพื่อสมัคร]

หลักสูตร/จำนวนที่เปิดรับ

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [รับจำนวน 60 คน]
2) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ [รับจำนวน 20 คน]
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ [รับจำนวน 25 คน]

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือ จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือ จบหลักสูตร General Educational Development (GED)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 เทอม ในระดับ ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 เทอม)

การคัดเลือก

คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ไม่มีการสอบข้อเขียนและไม่มีการสอบสัมภาษณ์
[คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

📞สอบถามข้อมูล โทร. 0 2723 4942 หรือ 086 904 1119 (ในวันและเวลาราชการ)

 

#ไอทีลาดกระบัง #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #kmitlfight #TCAS67