แอดมิชชั่น

divider

แอดมิชชั่น (Admission)

📢 คณะไอทีลาดกระบัง ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ TCAS 65 รอบ 3 (Admission)

การสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS 65 รอบที่ 3 แอดมิชชั่น (Admission) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในครั้งนี้ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ในทุกหลักสูตร

📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 086 904 1119 (คุณอัจฉราภรณ์)