ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาต่อ TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS67 รอบ 2 โควตา (Quota)

[คลิกดูประกาศรายชื่อ]

📞สอบถามข้อมูล โทร. 0 2723 4942 หรือ 086 904 1119 (ในวันและเวลาราชการ)

#ไอทีลาดกระบัง #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #kmitlfight #TCAS67