ข่าวอื่นๆ

divider

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) ร่วมงานปฐมนิเทศ 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (ปริญญาโทและปริญญาเอก) เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ…

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยาย หัวข้อ “ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วย TRL”

ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยาย หัวข้อ “ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วย TRL” จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต…

BEBRAS THAILAND CHALLENGE 2022

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ร่วมพิสูจน์ความสามารถทางด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ กับโครงการ “BEBRAS THAILAND CHALLENGE 2022” (B…

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

คณะไอทีลาดกระบัง รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

ทุนส่งเสริมส่วนงานวิชาการ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทุนส่งเสริมส่วนงานวิชาการ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะไอทีลาดกระบัง ประกอบด้วย 2 ประเภททุนวิจัย ทุนวิจัยเชิงวิชาการทุนวิจัยยุท…

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 61 ปี สจล. รูปแบบออนไลน์

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 61 ปี สถาบันเทคโนโลยีพร…

UPCOMING ICITEE 2021

The annual ICITEE conference is an international forum for the presentation of new research results, innovative ideas, and experiences in th…