ข่าวอื่นๆ

divider

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) ร่วมงานปฐมนิเทศ 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (ปริญญาโทและปริญญาเอก) เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ…

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยาย หัวข้อ “ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วย TRL”

ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยาย หัวข้อ “ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วย TRL” จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต…

BEBRAS THAILAND CHALLENGE 2022

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ร่วมพิสูจน์ความสามารถทางด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ กับโครงการ “BEBRAS THAILAND CHALLENGE 2022” (B…

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

คณะไอทีลาดกระบัง รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

ทุนส่งเสริมส่วนงานวิชาการ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทุนส่งเสริมส่วนงานวิชาการ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะไอทีลาดกระบัง ประกอบด้วย 2 ประเภททุนวิจัย ทุนวิจัยเชิงวิชาการทุนวิจัยยุท…