ข่าวอื่นๆ

divider

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

คณะไอทีลาดกระบัง รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอา…

ทุนส่งเสริมส่วนงานวิชาการ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทุนส่งเสริมส่วนงานวิชาการ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะไอทีลาดกระบัง ประกอบด้วย 2 ประเภททุนวิจัย ทุนวิจัยเชิงวิชาการทุนวิจัยยุท…

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 61 ปี สจล. รูปแบบออนไลน์

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 61 ปี สถาบันเทคโนโลยีพร…

UPCOMING ICITEE 2021

The annual ICITEE conference is an international forum for the presentation of new research results, innovative ideas, and experiences in th…

ประกาศรูปแบบการวัดและการประเมินผลรายวิชา ป.ตรี 2/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรูปแบบการวัดและการประเมินผลของรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึ…

ทุนช่วยเหลือนักศึกษา ป.ตรี จากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ ที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย อ…

คณะไอทีลาดกระบัง ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี และพระนาคปรกใบมะขามสัตตนาคเภสัชคุรมุนี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี และพระนาคปรกใบมะขามสัตตนาค…

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันฯ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) เ…