ข่าวอื่นๆ

divider

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน

ด้วยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมานี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ขอเชิญบุคลากรไอทีลาดกระบัง ร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน เข้าร่วม “โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท ภายใต้ concept “มุ่งมั่น ทันสมัย คิดไกลก้าวหน้า วิชาการเป็นเลิศ” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดการรับสมัคร  (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 944 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
     
  2. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 11 มกราคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามเพิ่มเติม: คุณวิภาดา / คุณรุ่งทิวา โทร. 0 2723 4221-2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก !!!

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา

SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 : DIGITAL ELECTRONIC DESIGN กลุ่ม 2

น้องๆ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ที่สอบวิชา SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 : DIGITAL ELECTRONIC DESIGN กลุ่ม 2 ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ และ อ. อนันตพัฒน์ อนันตชัย ผู้สอน สอบวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.30 น. นะค่ะ *** อย่าลืมมาสอบนะค่ะ ^^

56070014 นายจาตุรนต์ พรลาภวิวัฒน์ยิ่ง
56070021 นายเจตน์ มนาปี
56070032 นายณฐนนท์ ยอดน้ำคำ
56070033 นายณพวิทย์ ฉัตรเกศแก้ว
56070036 นายณัฐกิตติ์ วัชรเธียรสกุล
56070040 นายณัฐพงษ์ กิตติชัยวัฒนกุล
56070050 นายทรงวุฒิ อมรอนุกูล
56070059 นายธนัท ศรีสุขะโต
56070093 นายพิชญะ เวชสิทธิ์
56070099 นายภัทรพงศ์ เฉลิมพัฒนาพงศ์
56070109 นายเมธี มาราบานาน
56070125 นายศรศักดิ์ หงษ์เทียบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก !!!

ประกาศตารางสอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2558

งานบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ขอแจ้งประกาศตารางสอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2558 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM รุ่นที่31) **โดยนักศึกษาใหม่จะเริ่มเรียนวันแรกในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

Click เพื่อดูรายละเอียด