ข่าวกิจกรรมคณะ

divider

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ในงานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง 2023

งานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง IT Ladkrabang Open House 2023 เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ร่วมพิสูจน์ความสามารถเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง กับการแข่งขันทางด้าน…

Bebras Thailand Challenge 2023

กลับมาอีกครั้ง..กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้พิสูจน์ความสามารถของทักษะการคิดเชิงคำนวณ ในงาน Beb…

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) ร่วมงานปฐมนิเทศ 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (ปริญญาโทและปริญญาเอก) เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ…

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี…

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม…

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 2565

📢 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม…

เปิดอบรมฟรี!!! “โปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยบล็อคโค้ด” สำหรับนักเรียน ม.ต้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการอบรมฟรี…