ข่าวกิจกรรมคณะ

divider

Byenior 2024 : Back to School Party

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ร่วมงาน Byenior 2024 : Back to School Party ในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2567…

โอกาสในการหางานสายไอที

ขอเชิญนักศึกษา สจล. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม IT Ladkrabang JOB FAIR 2024 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ✅พบปะผู้ประกอบการและบริษัทชั้นนำ ในก…

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ในงานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง 2023

งานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง IT Ladkrabang Open House 2023 เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ร่วมพิสูจน์ความสามารถเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง กับการแข่งขันทางด้าน…

Bebras Thailand Challenge 2023

กลับมาอีกครั้ง..กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้พิสูจน์ความสามารถของทักษะการคิดเชิงคำนวณ ในงาน Beb…

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) ร่วมงานปฐมนิเทศ 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (ปริญญาโทและปริญญาเอก) เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ…

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี…