Byenior 2024 : Back to School Party

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ร่วมงาน Byenior 2024 : Back to School Party ในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2567 เวลา 14.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะไอทีลาดกระบัง

การแต่งการ: ชุดนักเรียน (Student Uniform)

[คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน]
**พิเศษ!!! รับของที่ระลึกจากงาน เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2567 **