ข่าวกิจกรรมคณะ

divider

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม…

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 2565

📢 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม…

เปิดอบรมฟรี!!! “โปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยบล็อคโค้ด” สำหรับนักเรียน ม.ต้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการอบรมฟรี…

ขยายเวลาการรับสมัครโครงการ “Digital Platform Startup”

คณะไอทีลาดกระบัง ขยายเวลาการรับสมัครน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรีของคณะ ในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดนวัตกรรม “Digital Platform Startu…

โอกาสพิสูจน์ความสามารถชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ ทุกสาขาและทุกชั้นปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอบรมและปร…

UPCOMING ICITEE 2021

The annual ICITEE conference is an international forum for the presentation of new research results, innovative ideas, and experiences in th…

งานเปิดบ้าน คณะไอทีลาดกระบัง 2020

มาแล้ว...งานเปิดบ้านคณะไอทีลาดกระบัง 2020 “เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทางด้านไอที ในรูปแบบออนไลน์” ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เริ่มเวลา 10.0…

4 ช่องทางร้องเรียนการทุจริต – คณะไอทีลาดกระบัง

ต่อต้านทุจริต เพื่อประเทศไทยที่ใสสะอาด ..คณะไอทีลาดกระบังร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พบเห็นผู้ทำการทุจริตในคณะ..อย่างนิ่งเฉย ร่วมกันเป็นหู…

ขอเชิญทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระส…