รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

divider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 : Portfolio คณะไอทีลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาต…

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครทุนรับเข้า ป.ตรี รอบที่ 2 และ 3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครทุนรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบท…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ป…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรเทคโนโลยี…

TCAS 63 รอบที่ 1 : Portfolio

TCAS 63 รอบแรกกำลังจะเริ่มแล้ว!!!! ใกล้เข้ามาทุกที กับการเปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบแรก (Portfolio) น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อไอที เตรียมตัวกัน…

เปิดรับ นศ.ใหม่ ป.ตรี พร้อมสมัครรับทุนเรียนฟรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ระดับปริญญาตรี พร้อมเปิดรับสมัครทุน… เรียนฟรี!!! ใน…

TCAS 63 รอบ 1 (Portfolio) คณะไอทีลาดกระบัง

เปิดรับสมัครแล้ว TCAS 1 : รอบ Portfolio ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเปิดรับทั้งหมด 3 หลักสูตร1…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับเข้สศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562 ในว…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน ป.ตรี ประเภทนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น 1/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเ…

ไอทีลาดกระบัง เปิดรับ TCAS 62 รอบ 4 [Admission]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS 62 รอบ 4 : A…