ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS66 รอบ 4 รับตรงอิสระ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology) หลักสูตรนานาชาติ

[คลิกดูประกาศรายชื่อ]

สอบถามข้อมูลโทร. 0 2723 4942 และ 086 904 1119

#ไอทีลาดกระบัง #พระจอมเกล้าลาดกระบัง #สจล. #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #kmitlfight #TCAS66