📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน TCAS 67 รอบ 2 โควตา (Quota)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิ์สอบข้อเขียน TCAS 67 รอบ 2 โควตา (Quota)

[คลิกดูประกาศรายชื่อ]
.
📞สอบถามข้อมูล โทร. 0 2723 4942 หรือ 086 904 1119 (ในวันและเวลาราชการ)

#ไอทีลาดกระบัง #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #kmitlfight #TCAS67