เปิดรับสมัครTCAS 67 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน [Portfolio]

📢 เปิดรับสมัครแล้ว!!! TCAS 67 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน [Portfolio] ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2566

เปิดรับ 3 สาขาวิชา

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 2. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (DSBA)
 3. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AIT)

รับสมัครใน 2 ประเภทโครงการ

โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา IT เปิดรับ 60 คน
สาขาวิชา DSBA เปิดรับ 20 คน
สาขาวิชา AIT เปิดรับ 5 คน

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา IT เปิดรับ 20 คน
สาขาวิชา DSBA เปิดรับ 10 คน
สาขาวิชา AIT เปิดรับ 5 คน

✅ การคัดเลือก

 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • คะแนน TGAT/TPAT3
 • สอบสัมภาษณ์

✅ กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2566
 • ส่งเอกสารและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/ ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2566
 • ส่งผลคะแนน TGAT/TPAT ที่ https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/ ภายในวันที่ 7 – 9 ม.ค. 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 ม.ค. 2567
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ม.ค. 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House วันที่ 25 ม.ค. 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.it.kmitl.ac.th/th/admission/bach-portfolio/

สอบถามข้อมูล โทร. 0 2723 4942 และ 086 904 1119

#ไอทีลาดกระบัง #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #kmitlfight #TCAS66