รับสมัครทุนแรกเข้า ป.ตรี ไอทีลาดกระบัง 2567

เปิดรับสมัครแล้ว!!! สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ไอทีลาดกระบัง) สามารถสมัครยื่นขอทุนแรกเข้า โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

✅ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 พฤษภาคม 2567

✅ เปิดรับสมัครยื่นขอทุนใน 3 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

✅ ประเภททุน/จำนวนทุน

  1. ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น จำนวน 1 ทุน
  2. ทุนนักเรียนที่มีผลงานนวัตกรรมดีเด่น จำนวน 1 ทุน
  3. ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 1 ทุน

.

[คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

สอบถามข้อมูล โทร.0 2723 4942 และ 086 904 1119

#TCAS67 #ทุนแรกเข้า #ไอทีลาดกระบัง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #itladkrabang #ITKMITL #พระจอมเกล้าลาดกระบัง #สจล #KMITL