ขยายเวลารับสมัครทุนแรกเข้า ป.ตรี ไอทีลาดกระบัง 2567

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. (ไอทีลาดกระบัง) ขยายเวลาเปิดรับสมัครยื่นขอทุนแรกเข้า สำหรับน้องๆ TCAS67 ที่ผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะ และสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

.

ขยายเวลารับสมัคร – 31 พฤษภาคม 2567

.

✅ เปิดรับสมัครยื่นขอทุนใน 3 สาขาวิชา

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

3) สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

.

✅ ประเภททุน

1) ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น

2) ทุนนักเรียนที่มีผลงานนวัตกรรมดีเด่น

3) ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ

.

[คลิกดูรายละเอียด]

 

สอบถามข้อมูล โทร.0 2723 4942 และ 086 904 1119