ReXamHome : โปรแกรมบันทึกหน้าจอการทำข้อสอบจากที่บ้าน

แนะนำโปรแกรม ReXamHome เพื่อการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมภาพและเสียงจากกล้องที่ติดกับคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ตรวจตราการทำข้อสอบจากที่บ้าน

คุณสมบัติ (Features)

 • ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ (ทดสอบกับ Google Chrome) โดยการเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้เลย (หรือเรียกใช้ผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการโปรแกรมดังกล่าว)
 • บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งหน้าจอ (Full Screen) พร้อม ๆ กับ ภาพจากกล้องที่ติดกับเครื่อง และจัดเก็บเป็นไฟล์วีดีโอ
 • เลือกจะบันทึกเสียงหรือไม่บันทึกก็ได้
 • การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทั้งหมดเกิดขึ้นที่ฝั่งผู้ใช้
 • มีส่วนที่ใช้คำนวณค่า Checksum ของไฟล์วีดีโอ

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก https://github.com/ime-lab/ReXamHome
 • ทำการ Upzip ไฟล์ และบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (ผู้สอบ)

การใช้งานโปรแกรม

ขั้นตอนการใช้งาน

 1. เปิดไฟล์ startrexam.html ด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
 2. กดปุ่ม Launch ReXamHome (ปุ่มสีแดงกลางหน้าจอ) จะเปิดหน้าจอใหม่ (ReXamHome Main) ขั้นตอนการใช้งานที่เหลือ จะทำกับหน้าจอที่เปิดใหม่ดังกล่าว
 3. Course ID: ระบุรหัสวิชาที่สอบ
 4. Student ID: ระบุรหัสนักศึกษา
 5. Start Rec.: เริ่มบันทึกหน้าจอ
 6. Stop Rec.: หยุดบันทึก
 7. Choose File: เลือกไฟล์วีดีโอที่บันทึกไว้ เพื่อทำการคำนวณค่า Checksum
 8. Cal. Checksum: ปุ่มกดเพื่อคำนวณค่า Checksum ( ไฟล์ขนาดใหญ่ อาจใช้เวลานาน โปรดสังเกตแถบสถานะการคำนวณด้านล่างของปุ่ม)
 9. ส่งค่า Checksum และ ไฟล์วีดีโอ ไปยังผู้จัดหรือควบคุมการสอบ (เช่น ทำการส่งค่า Checksum ผ่านทาง SMS , หรือ ส่งค่า Checksum พร้อมไฟล์วีดีโอ ผ่านระบบจัดสอบออนไลน์ หรือทาง Google Form เป็นต้น)

ตัวเลือก

 • Monitor: เลือกเปิดหรือปิดหน้าจอแสดงภาพหน้าจอที่กำลังทำการบันทึก
 • Audio Rec.: เลือกบันทึกหรือไม่บันทึกเสียง
 • Course ID/Student ID: รหัสวิชา และรหัสนักศึกษา จะถูกใช้เป็นชื่อไฟล์วีดีโอที่ทำการบันทึก ถ้าไม่ได้กรอก จะใช้วันเวลาที่ทำการสอบเป็นชื่อไฟล์แทน

หมายเหตุ

 • ทดสอบกับ Google Chrome บน PC/Notebook/Chromebook (desktop version) การใช้งานกับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์อื่น ๆ เวอร์ชันเก่า ๆ ของ Google Chrome หรือเวอร์ชันบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต อาจไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์
 • โปรแกรมทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อเครือข่าย (ยกเว้นในกรณีที่เปิดโปรแกรมผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการโปรแกรม ReXamHome แทนการดาวน์โหลดมาลงที่เครื่องผู้สอบ) การทำงานและการบันทึกภาพและเสียงเกิดขึ้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอบ โปรแกรมไม่มีการส่งภาพหรือเสียง หรือข้อมูลอื่นใดไปเผยแพร่หรือจัดเก็บบนเครือข่ายแต่อย่างใด การนำส่งไฟล์วีดีโอที่ได้จากการบันทึกหน้าจอ ต้องกระทำผ่านช่องทางอื่น
 • ระหว่างบันทึกหน้าจอ หากมีการปิดหน้าจอ ReXamHome Main (ไม่ใช่หน้าจอ RXH Launch Page ที่ใช้เปิดไฟล์ startrexam.html) หรือทำการรีเฟรชหน้าจอดังกล่าว ก่อนที่จะทำการสั่งหยุดการบันทึก จะทำให้ข้อมูลที่กำลังทำการบันทึกอยู่สูญหายได้ ในกรณีที่ทำการซ่อนหรือย่อส่วน (minimize) หน้าจอ ReXamHome Main การบันทึกหน้าจอและเสียงจะยังคงดำเนินต่อไป แต่ภาพจากกล้องจะไม่ถูกบันทึกไปด้วย เนื่องจากโปรแกรมอาศัยการบันทึกภาพของกล้องผ่านทางสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ (บริเวณ web cam pic. ในหน้าจอของ ReXamHome Main)
 • ไฟล์ที่บันทึกภาพและเสียง ถูกจัดเก็บในรูปแบบ .webm สามารถเปิดอ่านได้ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ หรือโปรแกรมดูภาพวีดีโอ เช่น VLC Player
 • ค่า Checksum คำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน MD5 โดยแสดงเฉพาะตัวเลข 10 ตำแหน่งแรกจากทั้งหมด 32 หลัก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการนำค่าดังกล่าวไปส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • การใช้ภาพวีดีโอที่บันทึกได้จากโปรแกรม ReXamHome พึงพิจารณาข้อจำกัดอันเกิดจากมุมมองของกล้องที่ถ่ายภาพผู้สอบ เช่น ในกรณีของกล้องเว็บแคมที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Notebook และ All-in-One Desktop PC มุมมองจากกล้องประเภทดังกล่าวมักไม่ครอบคลุมด้านหน้าบริเวณแป้นพิมพ์ และด้านหลังจอภาพ