ข่าวและกิจกรรม

divider

ไอทีลาดกระบัง เปิดรับ TCAS 62 รอบ 4 [Admission]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS 62 รอบ 4 : A…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและโครงการแววนวัตกร (1/2562) คณะไอทีลาดกระบัง (รอบที่ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการแววนวัตกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษาและโครงการแววนวัตกร (1/2562) คณะไอทีลาดกระบัง (รอบที่ 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการแววนวัตกร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบ 2 : โควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบ 2 : โควตา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม…

รางวัลชมเชยจากการแข่งขัน MNR Net Challenge 2019

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัลจากการแข่งขันในงาน MNR Net Challenge 2019 การแข่งขันทดสอบความรู้ทางด้านระบบเครือข่า…

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อม 2 รางวัลชมเชย (Best Effort) จากงาน NTT & Dimension Data Digital Transformation Challenge 2019

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมด้วย 2 รางวั…

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 62 รอบ 2 : โควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS 62 รอบ 2 : โควตา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบโคว…

2 รางวัลชมเชยจากงาน NSC ครั้งที่ 21

เป็นอีกครั้งที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมการแข่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไ…