เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม Upskill และ Reskill ด้าน Ai & Data science

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดโครงการอบรม เพื่อ Upskill และ Reskill ด้าน Ai & Data science ให้กับผู้ที่สนใจ กับ 3 หลักสูตรที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล (เรียนร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์)

.

✅ 3 คอร์สหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. Introduction to Artificial Intelligence
  2. Introduction to Data Science
  3. Introduction to Python Programming for Data Science

.

📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 มิถุนายน 2567

.

ระยะเวลาคอร์สละ 5 สัปดาห์ 15 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่: https://www.it.kmitl.ac.th/th/acad-services/upskill/

สอบถามข้อมูล โทร. (คุณนุชรี) 0 2723 4927 หรือ 089 699 7880