ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 67 [รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน] คณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 67 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567

[คลิกดูประกาศรายชื่อ]

สอบถามข้อมูล โทร. 0 2723 4942 หรือ 086 904 1119