โอกาสในการพัฒนาทักษะด้าน Cloud Computing ฟรี!!

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ Amazon Web Services (AWS) จัดอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน Cloud Computing โดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า สจล. และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้เทคโนโลยี Cloud Computing กันแบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมในรูปแบบออนไลน์ด้วยการ Live Streaming โดยอาจารย์ผู้สอน ทุกวันเสาร์และวันพุธ ผ่านทาง Zoom

⏰ ระยะเวลาการอบรม รวม 8 วัน ทุกวันเสาร์ (09:00 น. – 13:00 น.) และ วันพุธ (19:30 น. – 21:00 น.) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 21 กันยายน 2565
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

✅ หมดเขตรับสมัคร: 19 สิงหาคม 2565 (รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน)

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่: https://www.it.kmitl.ac.th/th/acad-services/intro-aws/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4927 หรือ 089 699 7880 (คุณนุชรี)

#ไอทีลาดกระบัง #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #kmitlfight #training #AWS #อบรมฟรี #อบรมออนไลน์