เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรม Credit Bank ทางด้าน AI & Deep Learning 2/2566

เริ่มต้นเปิดรับสมัครแล้ว สำหรับโครงการหลักสูตรอบรมแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (Artificial Intelligence and Deep Learning)  เปิดรับประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เพื่อ Upskill และ Reskill ให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้ทันยุคสมัย

โดยเปิดทั้งหมด 4 คอร์สหลักสูตร ประกอบด้วย

  1. หลักสูตร Deep Learning for Computer Vision
  2. หลักสูตร Natural Language Processing with Deep Learning
  3. หลักสูตร Big Data Analytics and Engineering
  4. หลักสูตร Neural Networks and Deep Learning

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤศจิกายน 2566

[คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร]

สอบถามข้อมูล โทร. (คุณนุชรี) 0 2723 4927 หรือ 089 699 7880