เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น” รุ่นที่ 7 (ฟรี)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีเบื้องต้น” (Introduction to ET Robot Programming) รุ่นที่ 7 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับแนวความคิดในการสร้างโอกาสให้กับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการโปรแกรมหุ่นยนต์อีที LEGO Spike Prime ด้วยภาษา Python

📌 รับสมัครบัดนี้ – 30 เมษายน 2567

✅ เปิดรับสมัคร โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

1) ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (รับจำนวน 30 คน)

2) ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับจำนวน 30 คน)

ระยะเวลาอบรม รวม 3 วัน

  • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (อบรมวันเสาร์/อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 4-5 และ 11 พ.ค. 2567)
  • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (อบรมวันเสาร์/อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 12 และ 18-19 พ.ค. 2567)

สถานที่อบรม: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

📌ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย **(ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมครบทั้ง 3 วัน)

[คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร]

สอบถามข้อมูล โทร. 0 2723 4927 หรือ 089 699 7880 (ในวันและเวลาราชการ)
อีเมล nutcharee@it.kmitl.ac.th

#ไอทีลาดกระบัง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #พระจอมเกล้าลาดกระบัง #สจล #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #Python #LEGO #อบรมฟรี