ข่าวรับสมัครนักศึกษา

divider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS66 รอบ 4 รับตรงอิสระ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ 4 Direct Admission หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TC…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนฯ และโค…

TCAS 66 รอบ 4 คณะไอทีลาดกระบัง

ใกล้เปิดรับแล้ว!!! TCASS 66 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหร…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนฯ และโครงการแววนวัตกร 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนฯ และโครงการแววนวัตกร ภาคเรียนที่ 1/2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทุนอุดหนุนฯ และโครงการแววนวัตกร 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทุนอุดหนุนฯ และโครงการแววนวัตกร ภาคเรียนที่ 1/2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS66 รอบ 2 โควตา และ รอบ 2 Direct Admission หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House TCAS 66 รอบ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 66 รอบ 2 โควตา (Quota) หลักสูตร AIT

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 66 รอบ 2 โควตา (Quota) ในหลัก…

สมัครด่วน!!!! TCAS 66 รอบ 2 โควตา (Quota) หลักสูตร Artificial Intelligence Technology (หลักสูตรใหม่ ปี 2566)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่รักทางด้าน AI สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในกา…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 Direct Admission หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 Direct Admission หลักสูตรนาน…