ผลงาน

divider

เด็กไอทีลาดกระบังคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขัน NTT Digital Challenge 2020

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ…

รางวัลยอดเยี่ยม โครงการ Parliament Hackathon

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการเข้าร่วมโครงการ “Parliament Hackath…

อาจารย์คณะไอทีลาดกระบัง คว้ารางวัล APNNS Young Researcher Award 2019

รองศาสตราจารย์ ดร. กิติ์สุชาต พสุภา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัล “APNNS Youn…

ชนะเลิศโครงการ Financial Cyber Security Bootcamp 2019

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Financial Cyber Security Bootcam…

รางวัลนักศึกษาไอทีดีเด่น

นายนพณัฐ พลอยวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลนักศึ…

Best Paper Award จากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 11

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบังคว้ารางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 11…

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Capture The Packet

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยเพื่อนร่วมทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ…

ชนะเลิศการแข่งขัน Global intern Hackathon

ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Global intern Hackathon …

The Final Presentation Award โครงการ KBTG Internship Bootcamp 2019

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กวาดรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการ KBTG Internship Bootcamp 2…