ผลงาน

divider

3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 1 รางวัลระดับดี จากงาน Thailand Research Expo 2019

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสาย…

เด็กไอทีลาดกระบังหนึ่งเดียวในไทยรับทุนจาก Apple ร่วมงาน WWDC 2019 ที่สหรัฐฯ

นายพัชรพล จอกสมุทร (ฟิล์ม) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 4 คนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได…

รางวัลชมเชยจากการแข่งขัน MNR Net Challenge 2019

นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัลจากการแข่งขันในงาน MNR Net Challenge 2019 การแข่งขันทดสอบความรู้ทางด้านระบบเครือข่า…

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อม 2 รางวัลชมเชย (Best Effort) จากงาน NTT & Dimension Data Digital Transformation Challenge 2019

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมด้วย 2 รางวั…

2 รางวัลชมเชยจากงาน NSC ครั้งที่ 21

เป็นอีกครั้งที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมการแข่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไ…

ชนะเลิศการเเข่งขัน Thailand Business Simulation Game Contest

2 นักศึกษา ประกอบด้วย นายกิตติวัชร บุญเพียร เเละ นายพิพัฒน์ บุญพุทธคุณ ตัวเเทนจากชุมนุมวิจัยอนิเมะเเละบอร์ดเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเท…

รางวัล Consolation Prize Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019

โครงการ “Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019” กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดย บริ…

เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-Math กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 46

นางสาวสิดาพร น้ำจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ…

Best Paper Award งานประชุมวิชาการ KST 2019

นายบุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัล Bes…

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติครั้งที่ 11”

ทีมนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยนายนพณัฐ พลอยวงศ์, นายวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์ และน…