รางวัลชนะเลิศ CAI Retail Hackathon : Action Detection

ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยเพื่อนต่างคณะ ได้ร่วมสร้างชื่อเสียงด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน CAI Retail Hackathon ครั้งที่ 1 ภายใต้โจทย์ Action Detection หรือ การตรวจจับพฤติกรรม โดยใช้ Computer Vision เทคโนโลยี AI ที่จัดขึ้นโดยสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative AI Division) บมจ.ซีพี ออลล์ เมื่อระหว่างวันที่ 14 ก.ค. 2566 – 24 ก.พ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันนวัตกรเยาวชน ให้ได้มีเวทีแสดงศักยภาพ กับโจทย์ที่สามารถนำไปใช้ได้ในธุรกิจจริง คือ “การตรวจจับพฤติกรรมของผู้คนภายในร้านสะดวกซื้อ” โดยใช้ “Computer Vision” ในการสังเกตและประยุกต์ใช้งาน ของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ

สำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ CAI Retail Hackathon: Action Detection ภายใต้ชื่อทีมว่า “พาวเว่อเรนเจอร์” มีสมาชิกจำนวน  5 คน ประกอบด้วย นางสาวพิมพ์มาดา จิระวัธน์ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) นายธนดล ดรุณศรี (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) นายณัฐวีร์ แนวกำพล (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) นางสาวนภัสสร กังสุกุล (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) และ นายภัคพล อาจบุราย (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง)

ทีมนักศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท โดยได้มีงานประกาศผลและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา