นศ.คณะไอทีลาดกระบัง คว้ารางวัลระดับโลก

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากเวทีการแข่งขันระดับโลก ในงาน Huawei ICT Competition 2023–2024 Global Final ที่จัดขึ้นโดย บริษัท Huawei ร่วมกับ ASEAN Foundation เมื่อระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ Huawei Headquarters เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีทีมที่ฝ่าด่านการแข่งขันมาจากรอบระดับประเทศและรอบระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาจนถึงรอบสุดท้ายนี้ เป็นจำนวน 160 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วโลกเป็นจำนวนกว่า 49 ประเทศ

 

ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในนามทีม Bring Your Own Packets ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในสาขา Network มาครอง สำหรับทีม Bring Your Own Packets มีสมาชิกจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายชญานนท์ สุภากิจ, นายเมธาสิทธิ์ ประทีปเมธากุล และ นายจิรการ ใจศิริ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ประภาวัต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

#ไอทีลาดกระบัง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #พระจอมเกล้าลาดกระบัง #สจล #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #รางวัลนักศึกษา #StudentAwards