รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากงาน Huawei ICT Competition 2023-2024 ระดับ Asia-Pacific

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 ระดับ Asia-Pacific ที่จัดขึ้นโดย บริษัท Huawei ร่วมกับ ASEAN Foundation เมื่อระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2567 ณ อาคารสำนักเลขาธิการอาเซียน เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นการแข่งกันที่มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 12 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะไอทีลาดกระบัง ที่คว้ารางวัลในครั้งนี้ เข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนของประเทศไทย จากการที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขา Network Track ของการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 ในระดับประเทศมาเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2566 ภายใต้ชื่อทีม “Bring Your Own Packets” ประกอบด้วย นายเมธาสิทธิ์ ประทีปเมธากุล นายชญานนท์ สุภากิจ และนายจิรการ ใจศิริ (นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ประภาวัต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

นอกจากนี้ น้อง ๆ ทีม “Bring Your Own Packets” จะต้องเข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023–2024 Global Final ร่วมกับผู้ชนะระดับภูมิภาคด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567 ณ Huawei Headquarters เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

#ไอทีลาดกระบัง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #พระจอมเกล้าลาดกระบัง #สจล #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #รางวัลนักศึกษา #StudentAwards