ข่าวรับสมัครนักศึกษา

divider

ขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โควตา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแจ้งขยายเวลาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึก…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ความถนัดทางวิชาชีพ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ TCAS รอบ 2 : โควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบโควตา รอบที่ 2 คลิกดูรายชื่อ สอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพทางเท…

เปิดรับ นศ.ใหม่ ป.โท 1/2562 โครงการแววนวัตกร [4+1]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ในโครงการแววนวัตกร ประจำภ…

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับนศ.ใหม่ โท-เอก 1/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียน…

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 2 : การรับแบบโควตา โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และ โรงเรียนเครือข่าย MOU ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการนักเรียนที่มีผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล,โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / นักเรียนโ…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวห้อง M04 รายละเอียดตามเอกสารแนบ รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดคลิกที่นี่