เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครทุนรับเข้า ป.ตรี รอบที่ 2 และ 3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครทุนรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 และ 3
รอบที่ 2 : 2 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 เป็น 11 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63
รอบที่ 3 : 2 มี.ค. – 10 เม.ย. 63 เป็น 2 มี.ค. – 8 เม.ย. 63