ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 [โควตา: Quota] 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์​สอบ​ข้อเขียน​ TCAS รอบ 2 [โควตา: Quota] ประจำปีการศึกษา 2563