รับสมัครเข้าร่วม Workshop การคิดเชิงคำนวณ สำหรับครู รุ่น 3

กลับมาแล้วกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทางด้านการคิดเชิงคำนวณ สำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ 3 ที่ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดมาอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามข้อมูเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4927 หรือ 089 6997880