อมรมฟรี ET ROBOT with JAVA รุ่น 4

เปิดรับสมัครแล้ว..!!! กับโครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น รุ่น 4 (ET Robot Programing with Java)” อบรมฟรี ที่จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในระหว่างวันที่ 22-23 และ 29 มิถุนายน 2562 สำหรับน้องๆ นักเรียน ม.5 และ ม.6 (ปัจจุบัน) ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2562 (รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น)

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ [Click here]