ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing house : TCAS65 รอบ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS65 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

สอบถามข้อมูล โทร. 086 904 1119 (คุณอัจฉราภรณ์)