ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 65 รอบ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS 65 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

สอบถามข้อมูล โทร. 086 904 1119 (คุณอัจฉราภรณ์) (ในวันและเวลาราชการ)