โค้งสุดท้าย TCAS65 รอบ 4 รับตรงอิสระ คณะไอทีลาดกระบัง

รอบสุดท้ายแล้วสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS65 รอบ 4 : Direct Admission (รับตรงอิสระ)

โดยเปิดรับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 10 คน

📌 รับสมัคร 25 – 30 พฤษภาคม 2565

สอบถามข้อมูล โทร. 086 904 1119 (คุณอัจฉราภรณ์)