ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ (หฃักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจ (หฃักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดตามแนบมานี้ค่ะ