เปิดรับโครงการ ป.ตรี ก้าวหน้าคณะไอทีลาดกระบัง

เปิดรับโครงการ ป.ตรี ก้าวหน้าคณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สจล. ชั้นปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (Information science: IS) แผนการศึกษา ก 1  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2560 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คลิกเพื่อทำการสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2723 4936-8, 0 2723 4940 (ในวันและเวลาราชการ)