ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ภาคเรียนที่ 1/2553 ถึงวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 รายละเอียดเพิ่มเติม