ขอเชิญทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 24 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารคณะไอทีลาดกระบัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารคณะไอทีลาดกระบัง