เปิดอบรมออนไลน์ Cisco Learn-A-Thon: Cybersecurity 101 for All

โครงการอบรมความปลอดภัยไซเบอร์ 101 สำหรับทุกคน
Cisco Learn-A-Thon: Cybersecurity 101 for All

Cisco Academy ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการอยู่บนโลกออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย  พร้อมสามารถสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามที่หลากหลายบนโลกไซเบอร์  กับโครงการอบรมออนไลน์ “Cisco Learn-A-Thon: Cybersecurity 101 for All ” กันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย

พบกับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ….พิเศษสุดๆ !!!! ด้วยการรับ Certificate จาก Cisco Academy และคณะไอทีลาดกระบัง เมื่อผ่านการทดสอบหลังการอบรมออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • เรียนรู้การมีตัวตนอย่างปลอดภัยบนโลกออนไลน์
  • รู้จักภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ พร้อมเรียนรู้กับวิธีรับมือ
  • เรียนรู้พฤติกรรมของมัลแวร์แต่ละประเภท และวิธีการป้องกัน
  • รู้จักกับสายงานในด้าน Cybersecurity
  • สาธิตการโจมตีบนโลกไซเบอร์
  • และอีกมากมาย…..

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ

ระยะเวลาการเปิดอบรมออนไลน์
เปิดให้เข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2563

(ทีมงานจะทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม หลังจากทำการลงทะเบียน ภายใน 24 ชม.)

*ผู้ที่ผ่านการทดสอบหลังการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก Cisco Academy และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 2723 4927
Facebook Group: Cisco Learn-A-Thon: Cybersecurity 101 for All | IT KMITL