อบรม Workshop “Python for Data Science”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Python for Data Science” ให้กับนักศึกษาคณะไอทีลาดกระบังทุกหลักสูตร ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

เวลาในการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค. 2561

ระยะเวลาอบรม: วันที่ 19-20 พ.ค. 2561

รับจำนวน: 30 ท่าน

วิทยากร: ดร. กานต์ อุ่ยวิรัช

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ :  207

**เงื่อนไขการรับสมัคร:     

  1. ต้องเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. (ไม่จำกัดชั้นปีและหลักสูตร)
  2. ผู้สมัครต้องจ่ายเงินค่ามัดจำ จำนวน 500 บาท เพื่อสงวนสิทธิ์ในการยืนยันเข้าอบรม โดยทางคณะจะคืนเงินค่ามัดจำให้เมื่อได้เข้าอบรมครบทั้ง 2 วัน
  3. สมัครออนไลน์ในระบบ และชำระเงินค่ามัดจำด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

–   การชำระเงินค่ามัดจำ  (วันจันทร์ – วันศุกร์)  ที่ชั้น 6  งานบริการวิชาการ     (คุณนุชรี)

–   การชำระเงินค่ามัดจำ  (วันเสาร์ – อาทิตย์)   ที่ชั้น 1  งานบริการการศึกษา  (เจ้าหน้าที่ประจำวัน)

 

สิทธิพิเศษ!!  สำหรับศิษย์เก่าคณะไอทีลาดกระบัง ในการเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “Python for Data Science”  สำหรับ 5 ท่านแรก                           **ทางคณะขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันก่อน**

(คลิกสมัครออนไลน์) 

 

ติดต่อสอบถาม :  คุณนุชรี   โทร 0 2723 4927  มือถือ  08 -699 7880  ในวันและเวลาราชการ

E-mail :  nutcharee@it.kmitl.ac.th