ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่คณะ (Auditorium) ชั้น 1 และ ห้อง 406 ชั้น 4

[คลิกรับชมการถ่ายสด]