งานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง IT Ladkrabang Open House 2022

กลับมาอีกครั้ง งานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง IT Ladkrabang Open House 2022 กิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สัมผัสประสบการณ์ทางด้านไอที ผ่านกิจกรรมมากมายในงาน อาทิ การแนะนำหลักสูตรและเส้นทางการประกอบอาชีพ กิจกรรมการแข่งขัน Workshop นิทรรศการวิชาการจากนักศึกษา และอีกมากมายในงาน

พบกับทั้งหมดนี้ได้ในวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

ติดตามรายละเอียดงานได้ที่: https://openhouse.it.kmitl.ac.th
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2723 4940, 0 2723 4942-3