ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

🕐 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

————————
📢 Invitation to join the IT KMITL Orientation for new graduate students, academic year 2022

🕐 August 6, 2022, starting at 09:00 AM. At Auditorium, 1st floor, School of Information Technology Building

#ไอทีลาดกระบัง #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #kmitlfight #ปฐมนิเทศ65 #นักศึกษาใหม่